Individuell psykoterapi

att gå i psykoterapi

Det kan finnas många olika anledningar till att gå i psykoterapi. Du kan ha haft ditt besvär under flera år, eller bara en kort period. Kanske orsakar ditt problem dig ett stort lidande, kanske har du ångest eller depression. Kanske upplever du svårigheter i relation till andra människor eller har en gnagande känsla av att du inte lever ditt liv fullt ut. Detta är några exempel på svårigheter som kan vara fokus i en psykoterapi. Oavsett orsak är du välkommen att ta kontakt för att se om jag kan vara dig till hjälp. Du kan förvänta dig att jag engagerar mig i att förstå din upplevelse och de utmaningar du tampas med. Även om jag i utgår från psykologiska modeller och principer anpassar jag behandlingen så att den passar dina behov. 

Vanliga sökorsaker

Utgångspunkten i en terapi är ett eller flera känslomässiga problem som du önskar få hjälp att hantera, påverka eller utvecklas i. Du kan här läsa vidare om några exempel på vanliga sökorsaker som jag ofta arbetar med: ångest och rädsla, nedstämdhet och depression, trauma och PTSD, problem i relationer, självkritiska tankar, känslomässig avstängdhet, svartsjuka, stress och utmattning. Oavsett hur din erfarenhet ser ut eller vilka svårigheter du önskar få hjälp med är du välkommen att ta kontakt för ett första samtal.

Om mitt arbetssätt – psykodynamisk grund

Jag arbetar huvudsakligen utifrån en psykodynamisk grund och med metoden ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy). Kortfattat kan målet med terapin beskrivas som ett gemensamt utforskande av försvarsmekanismer som används för att hantera känslor, men som samtidigt står i vägen för det liv du önskar leva. Jag ger en mer utförlig beskrivning av metoden här och du kan även läsa mer på Svenska föreningen för ISTDP.

Behandlingsupplägg

Vår kontakt börjar med ett längre samtal där du får berätta om det problem du önskar få hjälp med. Då skapar vi en gemensam förståelse för ett möjligt terapifokus. Jag delger mina tankar om hur jag kan hjälpa dig och du får samtidigt chans att testa på hur terapin går till. Om vi bestämmer oss för att gå vidare och starta ett arbete tillsammans formulerar vi en målsättning för terapin. En psykoterapi kan variera i längd och frekvens beroende på önskemål och problembild. En vanlig rekommendation är dock att vi träffas en gång i veckan. Att träffas regelbundet hjälper oss att hålla ett aktivt fokus och vi får kontinuitet i arbetet. ISTDP har inga hemuppgifter mellan sessionerna utan terapiprocessen  får påverka vardagen på ett naturligt sätt. 

Terapi och videoinspelning

Ett viktigt redskap i mitt arbete är att spela in terapisessionerna på video, vilket är en genomgående rekommendation inom ISTDP. Genom att spela in terapisessionerna kan jag gå tillbaka till dem i efterhand för att analysera terapiprocessen och få en djupare förståelse för vad som är verksamt. Det blir samtidigt en kvalitetssäkring av det terapeutiska arbetet. Som patient har du alltid rätt att själv välja om du vill bli inspelad eller inte.

Terapi för privatpersoner – ingen remiss behövs

Jag tar emot privatbetalande patienter och du som önskar gå i behandling hos mig kan välja att betala terapin vid varje session eller månadsvis. I nuläget har jag inget avtal med region Skåne och Vårdval psykoterapi och tar därför inte emot för terapi på remiss. Här kan du se aktuell prislista.

kontakta mig

Välkommen att ta kontakt med mig om du är intresserad av att gå i psykoterapi och vill ta reda på om ISTDP kan vara dig till hjälp. Fyll i kontaktformuläret så återkommer jag till dig inom kort. 

Min praktik är en del av Malmö ISTDP-mottagning. Du hittar mottagningen på Amiralsgatan 20 i centrala Malmö.

Kontakt

Emma Ekdala

073-6424150

kontakt[at]emmaekdala.se

Adress

Malmö ISTDP-mottagning

Amiralsgatan 20

211 55 Malmö

Om mig

Emma Ekdala

Legitimerad psykolog

Privat mottagning i Malmö

 

Psykologförbundets grafiska design