Om mig

utbildning och erfarenhet

Mitt namn är Emma Ekdala och jag är legitimerad psykolog utbildad vid Göteborgs universitet 2008-2013. Jag har grundutbildning i psykodynamisk terapi och KBT. Jag går just nu den treåriga core-utbildningen i metoden ISTDP (2020-2022). Utöver min privata mottagning har jag erfarenhet av att arbeta med psykoterapi och psykologisk behandling inom företagshälsovård och primärvård.

Ekdala psykoterapi

Jag driver Ekdala Psykoterapi som är en privat psykologmottagning i centrala Malmö. Jag erbjuder psykoterapi och rådgivning till enskilda som söker till mig privat samt relationsterapi/parterapi. Min verksamhet är en del av Malmö ISTDP-mottagning och jag arbetar huvudsakligen utifrån metoden ISTDP.

Legitimerad psykolog

Att vara legitimerad psykolog innebär att legitimationen är utfärdad av Socialstyrelsen. Det är en garanti för att psykologen har genomgått godkänd psykologutbildning och har fullgjort den praktiska tjänstgöringen som psykolog. Socialstyrelsen har ett register över legitimerade psykologer och du kan kontakta socialstyrelsen för att få bekräftat att den psykolog du söker vård hos är legitimerad. Som legitimerad psykolog är jag, precis som annan hälso- och sjukvårdspersonal, skyldig att utföra mina arbetsuppgifter utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

NORMKRITISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Jag verkar för ett likvärdigt och respektfullt bemötande av patienter och klienter, oavsett sexuell läggning, könsuttryck och könsidentitet. Jag är medlem i Sveriges Psykologers HBTQ-nätverk, vars syfte är att främja kunskap om HBTQI-frågor och ett normkritiskt förhållningssätt inom Sveriges psykologkår. 

Försäkring

Jag är medlem i Sveriges psykologförbund samt Psykologföretagarna. Jag har patient- och ansvarsförsäkring.

Psykologförbundets grafiska design

Kontakt

Emma Ekdala

073-6424150

kontakt[at]emmaekdala.se

Adress

Malmö ISTDP-mottagning

Amiralsgatan 20

211 55 Malmö

Om mig

Emma Ekdala

Legitimerad psykolog

Privat mottagning i Malmö

 

Psykologförbundets grafiska design