Om ISTDP

I följande text kan du läsa om ISTDP, som är den metod jag främst arbetar utifrån när jag arbetar med individuell psykoterapi. Om du är intresserad av att gå i terapi utifrån ISTDP är du välkommen att ta kontakt för att boka en tid.

Vad är istdp?

ISTDP, Intensiv dynamisk korttidsterapi, är en form av experientell dynamisk terapi (EDT). Metoden har sin grund i klassisk psykodynamisk psykoterapi med inflytande av Freuds teorier om det omedvetna och konfliktteori samt modern anknytningsteori. Att ISTDP även är en experientell metod innebär att terapin fokuserar på hur vi förhåller oss till våra medvetna och icke-medvetna känslor och hur obearbetade känslor under barndomen kan göra att vi fastnat i mönster som skapar symptom – till exempel ånget, nedstämdhet, relationsproblem och smärta. Ett viktigt fokus för terapin är att öka den känslomässiga intensiteten.

Principerna i ISTDP

ISTDP utgår ifrån att psykisk ohälsa och symptom härrör till att personen, av olika anledningar, inte lyckats integrera motstridiga känslor relaterade till svåra erfarenheter i nära relationer. När nya situationer triggar anknytningssystemet och de associerade känslorna resulterar det i ångest som leder till undvikande (försvar). Ångest och försvar skapar och underhåller de psykiska besvären men är ofta mer eller mindre omedvetna. Symptomen kan däremot bli mer påtagliga, som tex depressiva besvär, destruktiva relationer och psykosomatiska symptom.

Hur utvecklades metoden?

Den kanadensiske terapeuten Habib Davanloo ville hitta sätt att göra den psykodynamiska terapin mer effektiv. Genom att filma och studera sina terapisessioner under flera år identifierades de interventioner som bidrog till förändring men även de som inte verkade göra någon egentlig skillnad. ISTDP praktiseras idag på många håll i världen, inte minst i stora delar av Europa, Kanada och USA. Att spela in sina terapisamtal på video för efterbearbetning är något som uppmuntras inom ISTDP, en tradition som inte är lika vanlig inom andra terapimetoder. Att återgå till de inspelade terapisessionerna innebär en aktiv efteranalys och kvalitetssäkring av terapiprocessen. Patienten har dock självklart alltid rätt att välja om terapisamtalet ska spelas in eller inte.

Hur går det till?

Terapin fokuserar på att lägga märke till omedvetna processer och överkomma emotionell blockering. Det innebär ofta att fokusera på känslor som aktiveras i terapirummet och lägga märke till vilka försvar som används för att blockera dessa. Genom att systematiskt arbeta med att notera och vända sig emot dessa försvar kan de känslor som tidigare undvikits upplevas. I takt med att detta sker kan spänningar, ångest och andra fysiska symptom minska.

Varje samtal har ett tydligt problemfokus och uppmärksammar de känslor som aktiveras i beskrivna problemsituationer eller de försvar som aktiveras och som hindrar kontakt med känslorna. Arbetet anpassas efter dina förutsättningar och kan bli mer eller mindre intensiv beroende på dina behov. ISTDP utgår från problemsituationer som uppstår här och nu men behandlar även hur dessa är relaterade till tidigare erfarenheter i livet.

vetenskapligt beprövad metod

ISTDP har vetenskapligt stöd vid många vanliga former av psykisk ohälsa, som exempelvis depression, ångest, PTSD och beroendeproblematik. Du kan läsa mer på Svenska föreningen för ISTDP.

boka tid för provterapi

Om du är intresserad av att gå i psykoterapi och ta reda på om ISTDP kan vara dig till hjälpa är du välkommen att boka en första tid. Tillsammans undersöker vi det problem du önskar få hjälp med och utforskar lämpligt behandlingsmål. Nybesöket är ett längre besök på 90 min och sessioner i en pågående terapi är vanligtvis 60 min. Det första besöket blir ett tillfälle för dig att känna på terapimetoden samt ta ställning till om du vill fortsätta hos mig. 

ISTDP online

Om du inte har möjlighet att gå i terapi hos mig på min mottagning i Malmö erbjuder jag även ISTDP via videolänk. Med hjälp av krypterat videosamtal kan vi etablera en terapikontakt även om vi befinner oss på olika orter. Jag har god erfarenhet av att arbeta med ISTDP online. Välkommen med din förfrågan!

kontakta mig

Välkommen att ta kontakt med mig om du är intresserad av att gå i psykoterapi och vill ta reda på om ISTDP kan vara dig till hjälp. Fyll i kontaktformuläret så återkommer jag till dig inom kort. 

Min praktik är en del av Malmö ISTDP-mottagning. Du hittar mottagningen på Amiralsgatan 20 i centrala Malmö.

Kontakt

Emma Ekdala

073-6424150

kontakt[at]emmaekdala.se

Adress

Malmö ISTDP-mottagning

Amiralsgatan 20

211 55 Malmö

Om mig

Emma Ekdala

Legitimerad psykolog

Privat mottagning i Malmö

 

Psykologförbundets grafiska design