Upplever du återkommande problem i relationer? Det kan vara att återkommande bråk och gräl som blir destruktiva snarare än konstruktiva. Det kan vara svartsjuka, svårigheter att skapa nära relationer, svårigheter att skapa tillit till andra. Relationsproblem kan te sig på olika sätt och det är ett vanligt problem att söka psykologisk hjälp för.

De flesta upplever någon gång i livet relationsproblem. Ibland kan problemen hanteras på egen hand men många upplever behov av stöd och hjälp för att komma vidare.

Sidan är under uppbyggnad.

<– Tillbaka