HBTQI -kompetens och normkritisk psykolog

HBTQI är ett paraplybegrepp som omfattar homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.  Psykologer behöver, liksom annan vård- och omsorgspersonal, ha kompetens om hbtqi-personers livsvillkor för att kunna ge ett tryggt bemötande och kunskapsbaserade interventioner.

Jag är medlem i Psykologförbundets HBTQ-nätverk. Nätverket har som mål att främja ett normkritiskt förhållningssätt inom Sveriges psykologkår för att bidra till ett likvärdigt bemötande av patienter oavsett sexuell läggning, könsuttryck och könsidentitet.